Ngày

Giờ

Phút

Giây

00
00
00
00

Thời gian đặt trước còn lại: 

MANG TRANG SỨC VỀ THÊM LỘC

Mùng 10 Tháng Giêng

NGÀY VÍA THẦN TÀI

NHANH TAY ĐẶT TRƯỚC

Thời gian: 20/01 -  15h 09/02/2022

ĐẶT TRƯỚC ONLINE, GIAO DỊCH NHANH CHÓNG

ĐẶT HÀNG NGAY

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

MUA VÀNG THẦN TÀI THỜI 4.0

Nhanh tay đặt ngay trang sức cho ngày vía Thần Tài. Chẳng cần phải tốn công ra cửa hàng từ sớm, xếp hàng chờ đợi (Chuyển khoản thanh toán trước, nhận ngay hàng tại quầy)... chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn đã có ngay cho mình món trang sức vàng ngày Thần Tài. 

TRANG SỨC ĐẸP SANG, QUÀ TẶNG TỐT LÀNH

ĐA DẠNG MẪU MÃ, KIỂU DÁNG, CHẤT LIỆU, GIÁ CẢ ĐỂ LỰA CHỌN 

ĐẶT HÀNG NGAY

TRANG SỨC VÀNG TA, VÀNG TÂY ĐẶC SẮC

Bản vị vàng Thần Tài, Charm hổ vàng, Nhẫn kim tiền, Tượng hổ vàng ,...

NHANH TAY ĐẶT TRƯỚC

NGHÊNH ĐÓN LỘC TÀI, NỐI DÀI MAY MẮN

ĐẶT MUA

Sản phẩm bán chạy

TOP

Vỉ thần tài vàng 99.99

5.600.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 1 chỉ

Sản phẩm bán chạy

TOP

Vỉ kim dần vàng 99.99

5.600.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 1 chỉ

Bộ Thần tài - Kim dần vàng 99.99

11.200.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 2 chỉ

ĐẶT MUA

Sản phẩm bán chạy

TOP

Tượng thần tài vàng 99.99

12.600.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 2 chỉ

Charm hổ vàng 99.9

1.900.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 0,3 chỉ

Dây Charm vàng 99.9

4.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 0,5 chỉ

ĐẶT MUA

Sản phẩm bán chạy

TOP

Tượng hổ vàng 99.99

12.600.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 2 chỉ

Sản phẩm bán chạy

TOP

Tượng hổ vàng 99.99

67.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 10 chỉ

Tượng thần tài vàng 99.99

67.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 10 chỉ

ĐẶT MUA

Sản phẩm bán chạy

TOP

Tượng hổ vàng 99.99

12.600.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 2 chỉ

Tượng hổ vàng 99.99

67.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 10 chỉ

Tượng thần tài vàng 99.99

12.600.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 2 chỉ

Sản phẩm bán chạy

TOP

Dây charm vàng 99.9

6.200.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 1 chỉ

Tượng trâu vàng 24k

6.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

Dây charm vàng 99.9

TL: 0,8 chỉ

Nhẫn ngọc trai vàng 99.9

14.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 1,5 chỉ

Sản phẩm bán chạy

TOP

Chuỗi charm vàng 99.99

4.300.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 0,6 chỉ

Tượng trâu vàng 24k

23.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

Lắc bi vàng 99.9

TL: 3,5 chỉ

Lắc tỳ hưu vàng 99.9

10.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 1,5 chỉ

Hoa tai Sapphire vàng 99.9

11.500.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 1,8 chỉ

Sản phẩm bán chạy

TOP

Tượng hổ vàng 99.99

6.673.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 1 chỉ

Nhẫn Ruby vàng 99.9

23.200.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 2,6 chỉ

Nhẫn Ruby vàng 99.9

Sản phẩm bán chạy

TOP

Tượng hổ vàng 99.99

13.240.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 2 chỉ

Nhẫn nam Zircon vàng 99.9

38.500.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 5,6 chỉ

Sản phẩm bán chạy

TOP

Nhẫn nam vàng 99.9

28.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 5 chỉ

Tượng linh giáp vàng 99.9

400.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 70 chỉ

Tượng linh giáp vàng 99.9

67.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 10 chỉ

Nhẫn kim tiền vàng 99.9

5.650.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 1 chỉ

Sản phẩm bán chạy

TOP

Tượng thần tài vàng 99.9

6.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 1 chỉ

Lắc tay Ruby vàng màu 18k

28.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 3,8 chỉ

Nhẫn nữ Zircon vàng trắng 18k

11.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 0,9 chỉ

Sản phẩm bán chạy

TOP

Hoa tai Sapphire vàng màu 18k

11.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 1,2 chỉ

Lắc tay Peridot vàng màu 14k

14.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 2,3 chỉ

Vòng tay Sapphire vàng trắng 18k

31.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 3,2 chỉ

Vòng tay Sapphire vàng trắng 18k

Sản phẩm bán chạy

TOP

Nhẫn nam Ruby vàng màu 18k

38.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 4,2 chỉ

Sản phẩm bán chạy

TOP

Vòng tay Ruby vàng màu 18k

25.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 3,3 chỉ

Chuỗi Sapphire

55.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 32 chỉ

Sản phẩm bán chạy

TOP

Vòng kiểu vàng màu 18k

39.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 6,2 chỉ

Vòng trẻ em vàng màu 18k

12.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 1,8 chỉ

Lắc tay kiểu vàng màu 18k

70.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 11 chỉ

Lắc tay kiểu vàng màu 18k

Lắc tay kiểu vàng màu 18k

13.500.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 2,1 chỉ

Dây bi vàng màu 18k

63.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 9,8 chỉ

Mặt dây kiểu vàng màu 18k

12.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 1,9 chỉ

Hoa tai kiểu vàng màu 18k

5.500.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 0,9 chỉ

Sản phẩm bán chạy

TOP

Lắc kiểu vàng màu 18k

4.130.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 0,6 chỉ

Vòng kiểu vàng trắng 18k

22.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 3 chỉ

Lắc tay kiểu vàng màu 18k

14.500.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 2,4 chỉ

Sản phẩm bán chạy

TOP

Lắc charm vàng màu 18k

27.500.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 4,2 chỉ

Hoa tai kiểu vàng trắng 18k

7.760.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 1,3 chỉ

Nhẫn nam vàng màu 18k

22.661.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 3,9 chỉ

Mặt dây kiểu vàng trắng 14k

16.653.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 3,3 chỉ

Lắc tay nam vàng màu 18k

43.250.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 7,6 chỉ

Mặt dây kiểu vàng màu 18k

33.611.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 5,9 chỉ

Nhẫn nam vàng màu 18k

18.500.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 3,2 chỉ

Dây nam vàng màu 18k

90.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 13 chỉ

Dây nam vàng màu 18k

43.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 7,6 chỉ

Mặt dây kiểu vàng màu 18k

46.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 7,9 chỉ

Dây kiềng kết kim cương vàng trắng 18k

324.669.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 8,2 chỉ

Nhẫn nữ kết kim cương vàng trắng 18k

51.564.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 1,4 chỉ

Nhẫn nữ kết kim cương vàng trắng 18k

63.227.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 1,4 chỉ

Mặt dây kết kim cương vàng trắng 18k

128.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 1,2 chỉ

Nhẫn nam kết kim cương vàng trắng 18k

150.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 2,5 chỉ

Viên kim cương thiên nhiên

105.000.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 5'5 ly

Hoa tai kết kim cương vàng trắng 18k

83.810.000đ

Từ

ĐẶT HÀNG NGAY

TL: 1,4 chỉ

Nhanh tay đặt ngay trang sức cho ngày vía Thần Tài. Chẳng cần phải tốn công ra cửa hàng từ sớm, xếp hàng chờ đợi (Chuyển khoản thanh toán trước, nhận ngay hàng tại quầy).. chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn đã có ngay cho mình món trang sức vàng ngày Thần Tài.

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC ĐẶT TRƯỚC VÀNG THẦN TÀI

  • Quý khách điền đầy đủ thông tin đặt hàng trên web
  • Nhân viên tư vấn của BTMC liên hệ xác nhận, hướng dẫn khách hàng thủ tục thanh toán chuyển khoản (giá vàng được giữ nguyên trong 5 phút), đặt lịch hẹn địa điểm, thời gian cụ thể để khách hàng tới lấy hàng
  • Quý khách hàng tiến hành thanh toán chuyển khoản cho Bảo Tín Minh Châu.
  • Nhân viên tư vấn BTMC kiểm tra và xác nhận đơn hàng thành công với khách hàng.
  • Quý khách hàng tới lấy Vàng ngày Thần tài cần đáp ứng đủ các điều kiện sau để nhận được hàng: Chính chủ tới lấy sản phẩm; Mang chứng minh thư; Hình ảnh lệnh chuyển khoản tiền thanh toán. Khách hàng tới đúng địa chỉ và đúng thời gian đã đăng ký để nhận hàng tại quầy ngoại giao không phải xếp hàng.

CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU

139 Cầu Giấy, Hà Nội
15 & 29 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thứ 2 - CN: 9AM đến 7PM

MANG TRANG SỨC VỀ THÊM LỘC

Mùng 10 Tháng Giêng

NGÀY VÍA THẦN TÀI

NHANH TAY ĐẶT TRƯỚC

ĐẶT TRƯỚC NGAY

ĐẶT TRƯỚC NGAY

Nhanh tay lên, thời gian đặt trước chỉ còn

Ngày

Giờ

Phút

Giây

00
00
00
00

NGÀY VÍA THẦN TÀI

MANG TRANG SỨC VỀ THÊM LỘC

Mùng 10 tháng giêng

Đặt trước Online, giao dịch nhanh chóng
Thời gian: 20/01 - 15h 09/02/2022

ĐẶT TRƯỚC NGAY

Ngày

Giờ

Phút

Giây

00
00
00
00

Nhanh lên thôi, thời gian đặt trước chỉ còn

ĐẶT TRƯỚC NGAY

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH !


1. Quý khách điền đầy đủ thông tin đặt hàng trên web
2. Nhân viên tư vấn của BTMC liên hệ xác nhận, hướng dẫn khách hàng thủ tục thanh toán chuyển khoản (giá vàng được giữ nguyên trong 5 phút), đặt lịch hẹn địa điểm, thời gian cụ thể để khách hàng tới lấy hàng
3. Quý khách hàng tiến hành thanh toán chuyển khoản cho Bảo Tín Minh Châu.
4. Nhân viên tư vấn BTMC kiểm tra và xác nhận đơn hàng thành công với khách hàng.
5. Quý khách hàng tới lấy Vàng ngày Thần tài cần đáp ứng đủ các điều kiện sau để nhận được hàng: Chính chủ tới lấy sản phẩm; Mang chứng minh thư; Hình ảnh lệnh chuyển khoản tiền thanh toán. Khách hàng tới đúng địa chỉ và đúng thời gian đã đăng ký để nhận hàng tại quầy ngoại giao không phải xếp hàng.

Bảo Tín Minh Châu sẽ liên hệ xác nhận & tư vấn quý khách trong thời gian sớm nhất !

CÁC BƯỚC ĐẶT TRƯỚC TRANG SỨC THẦN TÀI